CrazyRádio.cz

djJsme nejstarší, stále fungující české internetové rádio, které vysílá již od roku 1999.

Get Adobe Flash player
'
', 'classes' => ' dd-messages')); echo '

Reklama na Crazy Rádiu se vyplatí!

CrazyRádio každý měsíc naladí 31-40 tisíc lidí!

JEN 15,-Kč za odvysílání 30sec. spotu (0,50Kč/s)

CrazyRádio.cz je nekomerční projekt, který vysílá reklamu spíše ojediněle. Vysíláme převážně annonce na naše pořady, na párty našich DJs a občas sponzorský spot, nebo mluvená reklama v živých vstupech moderátorů. Váš spot tak v našem vysílání vynikne!

Výdaje spojené s provozem Crazy Rádia nese soukromý provozovatel, tímto způsobem se alespoň část vynaložených (nemalých) prostředků může vrátit zpátky, což je šance na další rozvoj Crazy Rádia (především jeho technických částí) a udržení pravidelných výdajů v mezích únosnosti (nájem prostor, internet, servery, občerstvení moderátorů a další výdaje). Příjmům z odvysílané reklamy se provozovatel zřekl, každá koruna tak jde přímo na rozvoj rádia (nákup spotřebních materiálů, techniky atd).

Ceny jsou smluvní a vždy je tvoříme tak, aby naše nabídka byla výhodnější, než u konkurence a aby cena odpovídala tomu, jaký potenciál u nás klientovi přinese. Vždy volíme oboustranně nejvýhodnější řešení. Námi uvedená cena odpovídá běžné ceně reklamy na internetovém rádiu, při poloviční poslechovosti, než kterou Crazy Rádio má.

Pro úplnost potřebných údajů dodáváme poslechovost. Crazy Rádio má díky internetu celosvětové pokrytí. Nic nás nezastaví a náš signál dodáme ve stejné kvalitě na kterékoliv místo na zemi, které má dostupnou síť internet. Velmi rádi nás pouštějí v klubech, kavárnách, internetových kavárnách, dokonce v hypermarketech (například v Albertu) a na dalších, veřejných místech. Reálná poslechovost je tak mnohem větší, než jsou čistá čísla z internetu. V posledním kvartálu roku 2011 zkoušíme žádat poprvé o vysílací frekvenci v pásmu FM.

Vysíláme výhradně v češtině a s lokalizací na ČR, územní oblast je region ústeckého kraje. Programově ale neopomíjíme i zbytek české republiky. Posluchače mimo ČR bereme pouze jako posluchačský bonus a vysílání neměníme kvůli ohledu na rozdílnost časových zón, nebo území (např. zpravodajství apod). Mluvená reklama ve vstupech moderátorů je možná a zaujímá celé naše pokrytí, současně má největší úspěšnost, jelikož není posluchačem vnímána jako vtíravá reklama, ale jako tip.

Ve vysílání máme cílení na konkrétního posluchače hned v mnoha oborových odvětvích. Vysíláme nejen pro mladou posluchačskou základnu (například HitParáda DanceChart, nebo sobotní večerní show), ale zaujímáme především (ze dvou třetin) zájmově posluchače v produktívním věku. Spektrum našich pořadů je velice široké (od informačního obsahu, přes komunikaci s posluchačem, soutěže, ale i tématické diskusní pořady). Naše rádio je vnímáno posluchačem velmi kladně a každý, kdo nás kdy slyšel se k nám rád vrací. Díky tomu jsme pravidelnou - nedílnou součástí spousty domovů a zpříjemňujeme i atmosféru v zaměstnání.

Pokrytí CrazyRádia je díky internetu v podstatě téměř neomezené. Naše výkonné servery si vzájemně rozkládají zátěž a proto zvládnou i největší nápor posluchačů během krátké doby. Technicky jsme schopni najednou doručit náš signál až k 65 000 koncových posluchačů najednou. CrazyRádio.cz také můžete slyšet v desítkách nasmlouvaných klubech, kavárnách a dokonce i ve sport barech (mimo utkání). Jejich počet neustále roste, jelikož jsme (především ve večerních hodinách) velmi lákavým zdrojem zábavy pro jejich hosty. V blízké době také uvažujeme o FM frekvenci.

Cílení na posluchače je v rozmezí produktívního i neproduktívního věku, 13-55 let. Hudební zaměření odpovídá všem věkovým kategoriím v tomto rozmezí, specifikace je spíše na taneční, hitovou a poslechovou hudbu. Programově nejvíce sedíme posluchačům ročníků 1965 - 1990. Naše rádio má pružný program, plný informačního i zábavního charakteru pořadů. Hrajeme vše, co bylo, je, nebo bude hit. Proto jsme součástí značky HitRádio, kterou jsme v ČR a n Slovensku jako první zavedli. Nezáleží na stáří songů, ale na jejich kvalitách. Nebojíme se odvysílat i to, co již komerční rádia dávno zahodila, nebo co jim nedovoluje RIAA či RRTV (která na nás nemá působnost). Netradiční způsob mluveného slova, slangové výrazy a nečekané zvraty v mluveném slově - i to nás charakterizuje. Často je právě toto důvodem, proč si nás lidé naladí. 

Technické řešení samotného odbavení spotů je u nás provedeno tak, že celý reklamní blok je ohraničen zákonným otevíracím i zavíracím jinglem a jednotlivé spoty mají celý svůj čas pouze na zvuk, který je ve spotu obsažen - spoty neprolínáme tak, jako celé ostatní vysílání, ale každý spot začne i skončí tak, jak je dodán do odbavovacího systému. Mimo standardní reklamní produkty a prostor je možno využít i sponzorskou reklamu, kdy si vyberete pořad, jehož sponzorem můžete být. Uvedení sponzora je tak provedeno nejen v době vysílání premiéry a repríz pořadu, ale také ve všech jeho upoutávkách a ve všech propagačních materiálech a produktech rádia, kde je tento pořad avízován. Jde o nejvýhodnější formu reklamy u nás.

 

V případě potřeby Vám zajistíme výrobu profesionálního spotu u naší vlastní mediální agentury.

'; echo $view->position('position-22', 'dd-nostyle'); ?>
positions(array('position-23' => 50, 'position-24' => 50), 'dd-article'); echo $view->position('position-25', 'dd-nostyle'); ?>